Łubnie
 
Encyklopedia PWN
Łubnie, Łubni, Lubni,
m. na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, na Niz. Naddnieprzańskiej, nad Sułą (dopływ Dniepru).
— 48 tys. mieszk. (2008). Jedno z najstarszych miast Rusi Kijowskiej, wzmiankowane 988; 1107 miejsce zwycięskiej bitwy książąt kijowskich z Połowcami; często niszczone przez najazdy mong.-tatar.; od XIV w. w W. Księstwie Litew., 1569 przyłączone do Korony; od XVI w. ośr. ogromnego kompleksu zadnieprzańskich dóbr Wiśniowieckich (tzw. państwo łubniańskie) i ich rezydencja; podczas powstania Chmielnickiego zajęte 1648 przez Kozaków, 1667 włączone do Rosji. Przemysł maszyn., metal., chem., włók., spoż., meblarski; muzeum krajoznawcze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia