Łowmiański Henryk
 
Encyklopedia PWN
Łowmiański Henryk, ur. 22 VIII 1898, Daugada k. Wiłkomierza (Litwa), zm. 4 IX 1984, Poznań,
historyk mediewista;
od 1934 profesor Uniw. Stefana Batorego w Wilnie, od 1945 uniw. w Poznaniu; od 1938 czł. PAU, od 1952 PAN; znawca wczesnej historii państw słow., Litwy, początków państwa pol.; gł. prace: Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich (1953), Początki Polski (t. 1–6 1964–85), Religia Słowian i jej upadek (w. VI–XII) (1979, wyd. 2 1986), Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego (1983), Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich (1986).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia