Ludkiewicz Zdzisław Antoni
 
Encyklopedia PWN
Ludkiewicz Zdzisław Antoni, ur. 17 I 1883, Poniewież (Litwa), zm. 18 VII 1942, Zalesie k. Warszawy,
brat Seweryna, ekonomista rolny, działacz społeczno-polityczny;
organizator spółdzielczości rolniczej na Wileńszczyźnie i w Królestwie Polskim; od 1917 dyrektor Wydziału Reform Agrarnych Tymczasowej Rady Stanu; 1918–42 profesor polityki agrarnej na SGGW (1924/25 rektor); 1923–24 minister reform rolnych; utrwalił pozycję polityki agrarnej jako nauki; w okresie okupacji niemieckiej brał udział w tajnym nauczaniu; liczne prace naukowe z zakresu polityki agrarnej, ekonomiki rolnictwa oraz historii rolnictwa; Kwestia rolna w Galicji (1910), Komasacja gruntów wiejskich (1917), Podręcznik polityki agrarnej (t. 1–2, 1932).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia