Lipski Jan Józef
 
Encyklopedia PWN
Lipski Jan Józef, ur. 25 V 1926, Warszawa, zm. 10 IX 1991, Kraków,
działacz polityczny, historyk i krytyk literatury, wolnomularz.
Żołnierz AK, uczestnik powstania warsz.; 1956–57 czł. redakcji „Po prostu”; 1957–59 prezes Klubu Krzywego Koła; 1964 współinicjator Listu 34; 1976 współzałożyciel KOR (KOR, Londyn 1983); organizował pomoc prawną i finansową dla represjonowanych robotników z Radomia i Ursusa; 1962–81 i 1986–88 Wielki Mistrz loży masońskiej Kopernik; 1980–81 czł. Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”; 1981–82 internowany i więziony; od 1987 współorganizator PPS (przewodniczący Rady Nacz.); od 1989 senator; znawca zagadnień ekspresjonizmu, autor monografii Twórczość Jana Kasprowicza (t. 1–2 1967–75), szkiców lit. (Szkice o poezji, Paryż 1987; Tunika Nessosa 1992) i polit. (Dwie ojczyzny i inne szkice, wyd. poza cenzurą 1985); 2006 odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia