Lie Trygve Halvdan
 
Encyklopedia PWN
Lie
[li:]
Trygve Halvdan Wymowa, ur. 16 VII 1896, Christiania (ob. Oslo), zm. 30 XII 1968, Geilo,
polityk norweski.
Czł. Norweskiej Partii Pracy, 1935–39 min. sprawiedliwości, 1939–40 — gospodarki; 1941–46 min. spraw zagr. (do 1945 w gabinecie emigr.), zwolennik „współpracy atlantyckiej” z państwami anglosaskimi oraz zbliżenia z ZSRR; od 1946 pierwszy sekr. generalny ONZ, starał się nadać urzędowi charakter bezstronnego mediatora w konfliktach międzynar.; tzw. zimna wojna ograniczyła wkrótce jego możliwości działania; 1950, po agresji Korei Północnej na Południową, nalegał na wystąpienie ONZ w obronie Korei Południowej; stał się celem ostrej krytyki ze strony ZSRR; po przedłużeniu 1951 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jego 5-letniej kadencji o 3 lata przestał być uznawany przez rząd ZSRR za sekr. generalnego; 1952 zgłosił rezygnację, 1953 przekazał urząd D. Hammarskjöldowi; 1963–64 min. przemysłu, 1964–65 — handlu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia