Laurent Vitalien
 
Encyklopedia PWN
Laurent
[lörạ̃]
Vitalien, ur. 26 V 1896, Séné, zm. 21 XI 1973, Paryż,
bizantynolog fr., zakonnik;
od 1930 kierował czasopismem „Échos d’Orient”, które zmieniło nazwę na „Études Byzantines”, a następnie na „Revue des Études Byzantines”; od 1936 wchodził w skład Comission Internationale pour l’Édition des Sources de l’Histoire de Byzance; 1952–59 piastował w Watykanie stanowisko konserwatora pontyfikalnej kolekcji medali; członek kilku akademii nauk; wybitny znawca bizant. numizmatyki i sfragistyki; ogromne zasługi położył w zakresie wydawania bizant. pieczęci i regestrów aktów patriarchatu Konstantynopola; wpłynął na rozwój badań nad geografią Kościoła bizant. i prosopografią; ważniejsze prace: Les bulles métriques dans la sigillographie byzantine (1932), La Collection C. Orghidan. Documents de sigillographie byzantine (1952), Les sceaux byzantins du Médailleur Vatican (1962), Corpus des sceaux de l’Empire byzantin (t. 1–3 1963–72), Les Registres des Actes du Patriarcat de Constantinople (t. 1 1971).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia