Kuratowska Zofia
 
Encyklopedia PWN
1975–90 kier. Kliniki Geriatrii, Hematologii i Immunologii w Centrum Med. Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, od 1989 profesor; od 1990 kier. Kliniki Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego Akad. Med. tamże; gł. prace dotyczące erytropoetyny, m.in. ustaliła, że nerki są miejscem powstawania tej glikoproteiny; 1989 uczestniczka obrad Okrągłego Stołu (strona opozycyjna); 1988–90 czł. Kom. Obywatelskiego przy Przewodniczący NSZZ „Solidarność” L. Wałęsie, 1989–97 senator (1989–91 i 1993–97 wicemarszałek senatu); współzałożycielka (1990) Ruchu Obywatelskiego-Akcja Demokr., 1991–94 czł. Unii Demokr. (przewodniczący Frakcji Liberalno-Społ.), od 1994 — Rady Krajowej Unii Wolności; 1998–99 ambasador RP w RPA; AIDS — nowa choroba (1986).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia