Kula Witold
 
Encyklopedia PWN
1950–86 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca i 1953–68 profesor Instytutu Historii PAN; od 1979 członek PAN; współorganizator i 1968–70 prezes Międzynar. Stow. Historii Gosp., 1974–83 wiceprzewodniczący Międzynar. Kom. Metrologii Hist.; badacz dziejów gosp.-społ. Polski, zwłaszcza XVIII–XIX w.; swe zainteresowania koncentrował zwłaszcza na formowaniu się stosunków kapitalist. w warunkach opóźnienia rozwoju gosp., mechanizmach i wielokierunkowości rozwoju społ. oraz na przekształcaniu się systemów ekon. pod wpływem ich własnej dynamiki i bodźców zewn.; badał czynniki tworzenia i podziału dochodu społ., zagadnienia odmienności zjawisk w różnych ustrojach gosp., zajmował się także metrologią hist. (ujmowaną nie jako dyscyplina pomocnicza, lecz samoistny teren badań) i metodyką badań; gł. prace: Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku (1956), Rozważania o historii (1958), Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego. Próba modelu (1962, wyd. rozszerzone 1983 — pionierska propozycja modelowej teoret. analizy gospodarki przedprzem.), Problemy i metody historii gospodarczej (1963), Miary i ludzie (1970), Wokół historii (1988).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia