Kronenberg Leopold
 
Encyklopedia PWN
Dzierżawca monopolu tytoniowego w Królestwie Polskim (1839–60), zdobył fortunę, którą zaangażował w różnorodną działalność gospodarczą (m.in. cukrownictwo, budowa kolei, handel, bankowość); popierał pracę organiczną, brał udział w pracach Towarzystwa Rolniczego; 1859 nabył „Gazetę Codzienną”; 1861 współorganizator Delegacji Miejskiej; 1862–63 działacz Dyrekcji obozu „białych”; po wybuchu powstania styczniowego 1863 poparł ruch zbrojny i dążył do przejęcia steru powstania z rąk „czerwonych”; wspierał powstanie finansowo i brał udział w zakulisowych walkach „białych” o władzę; VI 1863 opuścił kraj; po upadku powstania powrócił do Warszawy, reprezentował stanowisko ugodowe; 1870 założył Bank Handlowy, 1875 — Szkołę Handlową w Warszawie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia