Kreisky Bruno
 
Encyklopedia PWN
Kreisky
[krạiski]
Bruno Wymowa, ur. 22 I 1911, Wiedeń, zm. 29 VII 1990, tamże,
austr. polityk, minister spraw zagranicznych i kanclerz,
działacz Socjalist. Partii Austrii (SPÖ); 1935 i 1938 więziony za działalność polit. (działacz młodzież. organizacji socjaldemokr.); 1938–45 na emigracji w Szwecji; 1953–59 sekr. stanu w Minist. Spraw Zagr., od 1956 deputowany do parlamentu; 1959–66 min. spraw zagr.; 1967–83 przewodniczący SPÖ; 1970–83 kanclerz Austrii; 1976–87 zast. przewodniczącego Międzynarodówki Socjalist.; polityką neutralności i działaniem na rzecz odprężenia między Wschodem a Zachodem zapewnił Austrii znaczny międzynar. prestiż oraz polit. i gosp. stabilizację.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia