Krasnow Piotr N.
 
Encyklopedia PWN
Krasnow Piotr N., ur. 22 IX 1869, Petersburg, zm. 17 I 1947,
ros. generał, pisarz;
w czasie I wojny świat. dow. brygady, a potem dyw. kozackiej w armii ros.; VIII–IX 1917 uczestnik powstania Ł. Korniłowa; po przewrocie październikowym wyznaczony przez A. Kierenskiego na dow. antybolszewickich wojsk kierowanych z frontu na Piotrogród; od V 1918 ataman Kozackiego Wojska Dońskiego, które z pomocą Niemców 1918–19 oblegało Carycyn (ob. Wołgograd); po klęsce podporządkował się A. Denikinowi; 1919 wyemigrował do Niemiec, gdzie nadal prowadził działalność antybolszewicką; w czasie II wojny światowej współdziałał z Niemcami na okupowanych terenach ZSRR; 1945 wzięty do niewoli przez Brytyjczyków i przekazany ZSRR; skazany na karę śmierci i stracony.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia