Krasnojarsk
 
Encyklopedia PWN
Krasnojarsk,
m. w Rosji, na południu Syberii Środkowej, na przedgórzu Sajanu Wschodniego, nad Jenisejem;
stolica Kraju Krasnojarskiego; zbudowany podczas kolonizacji Syberii 1626 jako fort Krasnyj i port rzeczny; 1695–98 ośr. powstania antyros.; od 1735 przy trakcie moskiewskim; od 1822 miasto K., stol. guberni jenisejskiej; od powstania dekabrystów miejsce polit. zesłania; szybki rozwój gospodarczy w XIX w. w związku z wydobyciem złota i budową Kolei Transsyberyjskiej (przez Krasnojarsk 1895); 1905–06 ośr. rewolucyjnej Rep. Krasnojarskiej; po rewolucji bolszewickiej 1918–I 1920 baza Korpusu Czechosł. i Białej Gwardii; w ZSRR — rejon łagrów; od 1934 stol. Kraju Krasnojarskiego i największe miasto wschodniej Syberii. Jeden z gł. ośr. przem. i kult.-nauk. Syberii; hutnictwo aluminium, przemysł maszyn., chem. (kauczuk syntet., sztuczne włókno), stoczn., elektrotechniczny, celulozowo-papierniczy, materiałów budowlanych, gumowy, włók., produkcja pianin; port rzeczny; ważny węzeł komunik. przy Kolei Transsyberyjskiej; port lotn.; 9 szkół wyższych (w tym uniw., zał. 1969); muzeum; baszta (fragment obwarowań z XVII w., przebudowa XIX w.), domy i budowle użyteczności publicznej (XIX, pocz. XX w.).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Krasnojarska Elektrownia Wodna na Jeniseju (Rosja) fot. APN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia