Kotor
 
Encyklopedia PWN
Kotor,
m. w południowo-zachodniej Czarnogórze, port nad Zat. Kotorską (M. Adriatyckie).
— 7,2 tys. mieszk. (2008); w X–XII w. pod panowaniem bizant.; od XII w. w Serbii; 1391–1420 samodzielna republika; od 1421 pod panowaniem Wenecji (Cattaro); 1797–1918 pod władzą Austrii; od 1918 w Królestwie SHS (od 1929 Jugosławii); silnie zniszczone w wyniku trzęsienia ziemi 1979; odbudowane. Zakłady przemysłu maszyn., chem., spoż.; kąpielisko i ośr. turyst.; wyższa szkoła mor.; muzeum mor.; pozostałości obwarowań; rom. kościół Sv. Tripuna (dawna katedra z XII–XVII w.), cerkiew Sv. Luki (XII w.), kolegiata (XIII w.), wieża zegarowa (XVII w.), pałace (XVI–XVII w.) — zespół wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia