kotlina
 
Encyklopedia PWN
kotlina,
geogr. rozległe obniżenie powierzchni terenu, najczęściej koliste lub wydłużone, utworzone w obrębie masywu górskiego (kotlina śródgórska), płaskowyżu lub wyżyny;
rozróżnia się kotliny zamknięte, tzw. bezodpływowe, i kotliny otwarte, z których odpływ wód odbywa się przez obniżenia w częściach peryferyjnych; kotliny powstają wskutek zapadania się pewnych obszarów powierzchni Ziemi (np. pod wpływem osiadania gruntów w wyniku eksploatacji górniczej) lub wskutek erozyjnego działania czynników zewnętrznych (głównie wody).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia