Kołaczkowski Stefan
 
Encyklopedia PWN
Kołaczkowski Stefan, ur. 17 VI 1887, Ujarzyńce (Podole), zm. 16 II 1940, Kraków,
krytyk literacki i historyk literatury;
od 1933 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; współredaktor (1922–23 redaktor) „Przeglądu Warszawskiego”, założyciel (1934) i redaktor pisma lit. „Marchołt”; 1939–40 więziony w obozie hitl. w Sachsenhausen; rzecznik intuicyjnej metody badawczej (wpływ W. Diltheya), przeciwnik zarówno tradycyjnego filologizmu i genetyzmu, jak i formalizmu, kontynuator społ.-moralnego nurtu modernist. krytyki (S. Brzozowski), zwolennik personalizmu; studia m.in. o S. Wyspiańskim (1922), J. Kasprowiczu (1924), Brzozowskim (1938–39) oraz syntet. zarys literatury pol. 1919–30 (w wyd. 8 Współczesnej literatury polskiej W. Feldmana 1930); Pisma wybrane (t. 1–2 1968).
Bibliografia
B. FARON Stefan Kołaczkowski jako krytyk i historyk literatury, Wrocław 1976.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia