Kolankowski Ludwik
 
Encyklopedia PWN
Kolankowski Ludwik, pseud. Bork, Jan Pniowski, ur. 21 VI 1882, Nadwórna k. Stanisławowa, zm. 19 III 1956, Toruń,
historyk.
1918–23 pracownik Minist. Spraw Zagr.; 1938 senator; 1929–44 dyr. Biblioteki i Archiwum Ordynacji Zamojskiej; od 1931 profesor uniwersytetu w Wilnie, od 1937 — Lwowie, 1945–56 UMK w Toruniu (organizator i jego pierwszy rektor 1946–48); od 1934 czł. PAU; 1937–47 prezes Pol. Tow. Hist.; badacz dziejów epoki Jagiellonów; gł. prace: Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów 1377–1499 (1930), Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne (1932, wyd. 3, uzupełnione, pt. Dzieje polityczne Polski jagiellońskiej 1991).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia