Kofman Jan
 
Encyklopedia PWN
Kofman Jan, ur. 26 II 1941, Pińsk,
historyk, politolog, publicysta, wydawca;
1966–68 pracownik PWN; od 1974 pracownik nauk., od 1991 profesor Instytutu Hist. filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (od 1997 Uniw. w Białymstoku) oraz od 1998 — Inst. Studiów Polit. PAN; związany z opozycją demokr., od 1978 redaktor, od 1982 redaktor nacz. kwartalnika polit. „Krytyka” (1985 więziony za nielegalną działalność wydawniczą); 1986–91 czł. kierownictwa wydawnictwa NOWA; 1989–90 czł. Kom. Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”; uczestnik obrad Okrągłego Stołu; 1990 we władzach ROAD i Unii Demokr., następnie czł. Unii Wolności (do 1997); 1990–99 redaktor nacz. Wydawnictwa Nauk. PWN, czł. Zarządu, 1997–99 wiceprezes, 1998–99 dyr. nacz. PWN; Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne Drugiej Rzeczypospolitej... (1986), Transformacja i postkomunizm (2000, z W. Roszkowskim).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia