kilogram
 
Encyklopedia PWN
kilogram
[gr.],
kg,
jednostka masy, podstawowa w układzie SI;
jest to masa międzynar. wzorca tej jednostki (prototypu k.), usankcjonowanego uchwałą I Generalnej Konferencji Miar 1889, przechowywanego w Międzynar. Biurze Miar w Sèvres pod Paryżem. Wzorzec ten (międzynar. etalon) wykonano ze stopu platyny z irydem (90% Pt, 10% Ir) w kształcie walca o średnicy podstawy równej jego wysokości (ok. 39 mm). Państwowe etalony poszczególnych krajów porównuje się okresowo z etalonem międzynar. przy użyciu wag o b. dużej dokładności. Polski wzorzez k., przechowywany w Gł. Urzędzie Miar, ma numer 51. Wielokrotności i podwielokrotności k. wyraża się za pomocą przedrostków dodawanych do nazwy gram (np. megagram, dekagram) albo symboli tych przedrostków dodawanych do symbolu grama (np. Mg, dag).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia