kanion podmorski
 
Encyklopedia PWN
kanion podmorski,
głęboka (do 2 km) podmorska dolina na krawędzi szelfu i na stoku kontynent., dł. do kilkudziesięciu km i szer. do 5 km;
często stanowi przedłużenie występującej na lądzie doliny rzecznej; uważa się, że k.p. mogą być efektem erozji prądów zawiesinowych lub że są rowami tektonicznymi przeobrażonymi przez prądy zawiesinowe albo powstają pod wpływem działalności źródeł istniejących na stokach kontynentalnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia