Kaczorowski Jerzy
 
Encyklopedia PWN
Kaczorowski Jerzy, ur. 18 X 1957, Poznań,
matematyk;
od 1991 profesor UAM w Poznaniu; od 2004 członek PAN; wykłady we Włoszech, Niemczech, Austrii, Francji, Szwajcarii, USA; czł. Rady Nauk. Instytutu Mat. PAN w Warszawie oraz Międzynar. Centrum Mat. im. Stefana Banacha tamże; publikacje dotyczące analitycznej i algebraicznej teorii liczb; 2001 otrzymał nagrodę prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia