Jażdżewski Konrad
 
Encyklopedia PWN
Jażdżewski Konrad, ur. 23 XI 1908, Kluczbork, zm. 21 IV 1985, Łódź,
archeolog; badacz neolitu, okresu wpływów rzym. i wczesnego średniowiecza;
od 1945 profesor Uniw. Łódz., dyr. Muzeum Archeol. i Etnogr. tamże; od 1983 członek PAN; kier. prac wykopaliskowych, m.in. w Brześciu Kujawskim, Gdańsku, Lutomiersku i wsi Łubna-Jakusy (woj. łódz., cmentarzysko z epoki brązu); Kultura pucharów lejkowatych w Polsce zachodniej i środkowej (1936), Atlas do pradziejów Słowian (cz. 1–2 1948–49), Gdańsk wczesnośredniowieczny w świetle wykopalisk (wyd. 2 1961), Pradzieje Europy środkowej (1981).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia