Janowski Józef Kajetan
 
Encyklopedia PWN
Janowski Józef Kajetan, ur. 17 III 1832, Warszawa, zm. 24 VI 1914, Lwów,
działacz „czerwonych”, architekt;
uczestnik powstania styczniowego 1863–64; bliski prawicy „czerwonych”, czł. KCN; sekr. stanu w wielu kadencjach Rządu Nar. (m.in. dyr. Wydziału Spraw Wewn.); w poł. 1864 udał się na emigrację do Francji, 1871 wrócił do kraju, osiadł we Lwowie; 1879–84 dyr. Tow. Przem.; projektował m.in. szpitale, kościoły, koszary; pozostawił Pamiętniki o powstaniu styczniowym (t. 1–3 1923–31).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia