Jan z Wiślicy
 
Encyklopedia PWN
Jan z Wiślicy, ur. ok. 1485, zm. po 1516,
poeta pol.-łaciński;
do swoich utworów wprowadził tematykę nar.; autor pierwszej w Polsce renes. epopei Bellum Prutenum (1516, przekład pol. Wojna pruska 1880), w której opiewał m.in. bitwę pod Grunwaldem oraz dynastii Jagiellonów, zwłaszcza Zygmunta I Starego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia