Jałta
 
Encyklopedia PWN
Jałta, Yalta, ros. Jalta,
m. na Ukrainie, w republice Krym, nad Zat. Jałtańską (M. Czarne).
największe uzdrowisko klim. i kąpielisko Krymu, położone amfiteatralnie na południowych stokach G. Krymskich; port handl. i pasażerski; przemysł gł. spoż. (winiarski, rybny, mięsny); instytuty nauk.-badawcze (winiarstwa i klimatoterapii); muzeum krajoznawcze, dom-muzeum A. Czechowa; ruiny średniow. obwarowań; hotele, pensjonaty, restauracje, teatr (2. poł. XIX–pocz. XX w.), cerkiew ormiańska (1914, ob. muzeum). W pobliżu Jałty Nikicki Ogród Botaniczny. Miejsce obrad konferencji jałtańskiej 1945.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Jałta, fragment portu fot. M. Górski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia