inżynieria rolnicza
 
Encyklopedia PWN
inżynieria rolnicza, maszynoznawstwo rolnicze, mechanizacja rolnictwa, technika rolnicza,
dyscyplina nauk. w dziedzinie nauk roln. zajmująca się konstruowaniem, wytwarzaniem i zastosowaniem ciągników, narzędzi, maszyn i urządzeń roln. oraz ich oddziaływaniem na glebę i rośliny;
obejmuje również elektryfikację rolnictwa, projektowanie, wykonawstwo i użytkowanie budowli i urządzeń melioracyjnych, budownictwo roln. oraz przechowalnictwo i przetwórstwo płodów rolnych; zakres inżynierii rolniczej stale rozszerza się o nowe specjalności: zagospodarowanie ścieków, ochronę powietrza przed zanieczyszczaniem, ochronę zasobów naturalnych, zrównoważone technologie produkcji, rolnictwo precyzyjne; początki inżynierii rolniczej sięgają zamierzchłych czasów; pierwsze narzędzia do uprawy gleby (drewniane pługi i brony) były znane w starożytności; pierwowzory wielu maszyn roln. obecnie stosowanych powstały w stosunkowo niedawnej przeszłości (1730 zbudowano pług, po raz pierwszy wykorzystując obliczenia teoret.; 1797 A.P. Jefferson na podstawie obliczeń mat. zbudował odkładnicę śrubową; 1784 J. Cooke zbudował siewnik, którego ogólna zasada działania przetrwała do czasów obecnych; 1785 A. Meikle zbudował cepowy zespół młócący; 1826–28 P. Bell, uważany za ojca maszyn żniwnych, skonstruował żniwiarkę; 1860 w USA, a następnie w Wielkiej Brytanii rozpoczęto próby nad zastosowaniem na potrzeby rolnictwa ciągników z silnikami spalinowymi). Pierwsze ośr. nauk. zajmujące się m.in. rozwojem i wdrażaniem inżynierii rolniczej do praktyki powstały w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech, a następnie we Francji i w Niemczech. Pierwsza katedra inżynierii wiejskiej na ziemiach pol. powstała 1871 w szkole roln. w Dublanach, jej kierownictwo objął T. Rylski-Ścibor. Obecnie w Polsce problemami inżynierii rolniczej zajmuje się Inst. Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie oraz Przem. Inst. Maszyn Roln. w Poznaniu, a także SGGW i akademie roln. w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu; czasopisma: „Problemy Inżynierii Rolniczej”, „Inżynieria Rolnicza”, „Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej”, „Agricultural Engineering”, „Transactions of ASAE”, „Grundlagen der Landtechnik”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia