Iłżecka, Puszcza
 
Encyklopedia PWN
Iłżecka, Puszcza, Lasy Starachowickie,
kompleks leśny na Przedgórzu Iłżeckim, na północ od doliny rz. Kamiennej;
pow. ok. 250 km2. Do 1769 własność biskupów krak.; dostarczała drewna dla górnictwa Zagłębia Staropol., a w 2. poł. XIX w. — dla zakładów starachowickich; w czasie okupacji niem.1939–45 rejon działalności partyzanckiej AK, BCh, AL, NSZ. Obejmuje drzewostany znacznie przekształcone, nie mające charakteru naturalnego; przeważa w nich sosna z domieszką dębu, modrzewia z nieznaczną ilością jodły; sporadycznie występuje buk; cenne fragmenty objęte ochroną w kilku rezerwatach przyrody.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia