Horubała Adolf
 
Encyklopedia PWN
Horubała Adolf, ur. 6 I 1925, Wólka Czernięcińska (woj. lubelskie),
technolog żywności;
od 1973 profesor SGGW w Warszawie, wieloletni kierownik (do 1988) katedry technologii przemysłu fermentacyjnego i owocowo-warzywnego tamże; od 1984 czł. TNW, od 1986 — PAN; badania m.in. kontrolowanego przebiegu fermentacji mlekowej w warzywach, przemian biochem. zachodzących w żywności pod wpływem promieniowania jonizującego, nad utrwalaniem i przechowywaniem żywności; od 1974 redaktor nacz. kwartalnika „Acta Alimentaria Polonica”, redaktor czasopisma „Przemysł Spożywczy”; gł. praca — Podstawy przechowalnictwa (1975).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia