Hertz Paweł
 
Encyklopedia PWN
Hertz Paweł, ur. 29 X 1918, Warszawa, zm. 13 V 2001, tamże,
poeta, prozaik, eseista, tłumacz, edytor.
1946–50 współredaktor „Kuźnicy”; w poezji dominuje nurt refleksji kulturowej, związanej z tradycją humanist., a wyrażającej się w klas. formach poet., są także w niej obecne stylizacje lud., zwłaszcza w nawiązaniach do T. Lenartowicza (wybory Śpiewnik podróżny i domowy 1969, Poezje 1983); opowiadania o przeobrażeniach mieszczańskiej inteligencji pol. (Sedan 1948); esej biogr. Portret Słowackiego (1949), zbiory szkiców lit. i felietonów (m.in. Świat i dom 1977, Miary i wagi 1978, Patrzę się inaczej 1994, Gra tego świata 1997) rozwijające program filoz. i kulturowego konserwatyzmu; przekłady z literatury ros., fr., niem. i austr.; liczne prace redakcyjne i edytorskie, zwłaszcza fundamentalny Zbiór poetów polskich XIX wieku (księga 1–7 1959–75).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia