Hensel Witold
 
Encyklopedia PWN
Hensel Witold, ur. 29 III 1917, Poznań, zm. 22 XI 2008, Warszawa,
archeolog;
1951–56 profesor Uniw. Poznańskiego, od 1954 — Uniwersytetu Warszawskiego; współtwórca i 1954–89 dyr. Inst. Historii Kultury Materialnej PAN; od 1965 członek PAN; inicjator i pierwszy prezes (1965–67) Międzynar. Unii Archeologii Słow.; kier. badań wykopaliskowych, m.in.: w Polsce (Poznań, Kruszwica), Bułgarii, Francji i Algierii; autor m.in.: Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej (t. 1–7 1950–87), Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna (wyd. 4 1987), Polska starożytna (wyd. 3 1988).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia