Helman Alicja
 
Encyklopedia PWN
Helman Alicja, ur. 19 V 1935, Radom,
siostra Zofii, teoretyk filmu, muzykolog;
od 1979 profesor; od 1994 czł. PAU; bada pogranicza i związki nauki o filmie z in. dyscyplinami nauk., zajmuje się semiotyką i metodologią filmoznawstwa, uprawia krytykę film.; pracownik nauk. m.in. Inst. Sztuki PAN, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniw. Śląskiego i Uniw. Łódz.; członek pol. i zagranicznych towarzystw nauk.; ważniejsze prace: Rola muzyki w filmie (1964), O dziele filmowym (1970), Film faktów i film akcji (1977), Przedmiot i metody filmoznawstwa (1985), Historia semiotyki filmu (t. 1–2 1993), Słownik pojęć filmowych (t. 1–10 1991–98).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia