Haugwitz Friedrich Wilhelm
 
Encyklopedia PWN
Haugwitz Friedrich Wilhelm von, ur. 11 XII 1702, zm. 11 IX 1765, Knöritz (Morawy),
austr. polityk i reformator;
od 1742 zarządca części Śląska pozostałego przy Austrii; 1747 powołany przez cesarzową Marię Teresę do przeprowadzenia ogólnej reformy skarbowej; 1749–61 nadzorował przygotowywanie i wprowadzanie zasadniczych reform ustroju państwa; dążył do centralizacji administracji państw., m.in.: zlikwidował nadworne kancelarie — austr. i czeską, tworząc tzw. Directorium in publicis et cameralibus, której podporządkował sprawy adm. i finansowe; powołał Najwyższą Izbę Sprawiedliwości; 1761 H., wraz z W.A. Kaunitzem, stanął na czele Rady Stanu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia