Hasdingowie
 
Encyklopedia PWN
Hasdingowie, Asdingi,
plemię germańskie i zarazem nazwa rodu król., odłam Lugiów-Wandalów;
pod wodzą braci Rausa i Raptusa wspierali Rzymian w czasie wojen markomańskich, 171 pojawili się na północnych granicach rzym. prowincji Dacja; zasiedlili obszary nad górną Cisą (wschodnia Słowacja i północno-wschodnie Węgry), objęte w okresie późnorzym. osadnictwem kultury przeworskiej; w V w. uczestniczyli w najazdach Wandalów, z którymi w późnoantycznych źródłach pisanych są częstokroć utożsamiani.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia