gubernia
 
Encyklopedia PWN
gubernia
[ros. < łac. guberno ‘rządzę’],
jednostka podziału terytorialnego w Rosji zarządzana przez gubernatora;
wprowadzona 1708 przez Piotra I Wielkiego, przetrwała w ZSRR do 1929; liczba guberni imperium ros. zmieniała się w związku z reformami adm. — 1708 było ich 8, 1775 — 50, 1917 — 79; w Królestwie Pol. podział na województwa zastąpiono 1837 podziałem na gubernie; 1844 było ich 5, 1866 — 10, 1912 — 9; 1915 gubernie na ziemiach pol. zniesiono.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia