Grozny
 
Encyklopedia PWN
Grozny, Grọznyj,
stolica Czeczenii (Federacja Ros.), w dolinie Sunży (dopływ Tereku) i na stokach G. Sunżeńskich.
— 220 tys. mieszk. (2008), 401 tys. (1990). Założony 1818 jako ros. twierdza; 1826 miejsce zesłania dekabrystów; w latach 70. XIX w. utrata znaczenia militarnego; na przeł. XIX i XX w. rozwój związany z eksploatacją okolicznych złóż ropy naftowej; 1914 zbud. pierwszy w Rosji rurociąg naftowy G.–Petrowsk Port (ob. Machaczkała), w końcu lat 20. do Tuapse; w ZSRR ośr. adm. Czeczeńskiego (1922), następnie Czeczeńsko-Inguskiego Okręgu Autonomicznego (1936) i Czeczeńsko-Inguskiej ASRR; po wysiedleniu Czeczenów 1944 centrum obwodu groźnieńskiego (do 1957); od przeł. lat 80. i 90. ośr. czeczeńskiego ruchu nar.; znacznie zniszczony w czasie walk ros.-czeczeńskich 1994–96 i 1999–2000. Przed wybuchem walk jeden z największych ośr. gosp. i kult.-nauk. Kaukazu Północnego; ważny węzeł drogowy przy linii kol. Rostów nad Donem–Baku (Azerbejdżan); port lotn.; był rozwinięty przemysł rafineryjny, petrochemiczny, elektromaszynowy, spoż., lekki, drzewny, materiałów bud.; działały 3 szkoły wyższe, w tym uniw. (zał. 1972), muzea.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia