Górnicki Łukasz
 
Encyklopedia PWN
Górnicki Łukasz, ur. 1527, Oświęcim, zm. 22 VII 1603, Lipniki k. Tykocina,
humanista, pisarz polityczny, tłumacz.
Mieszczanin, 1561 nobilitowany; wykształcenie i początki kariery dworskiej zawdzięczał opiece S. Kleryki (był jego siostrzeńcem); od 1552 na dworze królewskim, od 1559 sekretarz i bibliotekarz Zygmunta II Augusta; wszechstronnie wykształcony (m.in. studiował w Padwie), miłośnik języka polskiego, świetny stylista, autor traktatu Dworzanin polski (1566), w którym, adaptując do polskich stosunków dzieło B. Castiglione Il Cortegiano, przedstawił ideał renesansowego dworzanina; w pismach politycznych (nie wydanych za życia) zawarł ostrą krytykę szlacheckich „wolności” (Rozmowa Polaka z Włochem... 1616); przekłady Seneki Mł. (Troas 1589); wspomnieniowa relacja z lat 1538–72 Dzieje w Koronie Polskiej... (1637); Pisma (t. 1–2 1961).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia