Godwin William
 
Encyklopedia PWN
jeden z pierwszych teoretyków anarchizmu; głosił, że ludzkość powinna się uwolnić od rządów państw. i oprzeć na wolnym działaniu jednostek, ziemia powinna być uspołeczniona, a własność indywidualna pochodzić wyłącznie z pracy; całokształt swych poglądów zawarł w An Enquiry Concerning Political Justice (1793) i popularyzował je w powieściach (m.in. Kaleb Williams 1794, wyd. pol. 1954); jako pedagog i teoretyk wychowania był prekursorem idei „wolnej szkoły” oraz przeciwnikiem szkolnictwa państw. i wyznaniowego; wywarł znaczny wpływ na ang. romantyków, zwłaszcza na P.B. Shelleya.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia