Gasztowtt Wacław
 
Encyklopedia PWN
Gasztowtt Wacław, ur. 20 X 1844, La Guerche-sur-l’Aubois, zm. 18 III 1920, Paryż,
działacz emigr. we Francji, tłumacz;
wychowanek, nauczyciel i kier. szkoły batiniolskiej; czł. Kom. Tymczasowego Emigracji Pol., Ligi Pol., Ligi Nar., działacz Kom. Wolnej Polski; propagator kultury pol. we Francji; m.in. założyciel i redaktor (od 1875) mies. „Bulletin Polonais...”, na którego łamach publikował przekłady dzieł A. Mickiewicza i J. Słowackiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia