funkcji teoria
 
Encyklopedia PWN
funkcji teoria,
mat. dział matematyki poświęcony badaniu ogólnych własności funkcji
zalicza się tu teorię funkcji rzeczywistych zmiennej rzeczywistej i teorię funkcji zespolonych zmiennej zespolonej (ta ostatnia nosi też nazwę teorii funkcji analit.); rozważa się również funkcje (rzeczywiste lub zespolone) wielu zmiennych (rzeczywistych lub zespolonych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia