Fujiwara Michinaga
 
Encyklopedia PWN
Fujiwara
[fudżiuara]
Michinaga, ur. 966, Kioto, zm. 3 I 1028, tamże,
japoński mąż stanu;
najpotężniejszy przedstwiciel rodu Fujiwara; był piątym synem Kaneie, regenta przy ces. Ichijō (panował 986–1011). Karierę dworską rozpoczął w wieku 14 lat; stopniowo awansował uzyskując coraz wyższe rangi i urzędy w administracji centralnej; w ostrej rywalizacji pokonał starszych braci i kuzynów, 995 został wielkim min. prawej strony (udaijin) i uzyskał dekret upoważniający go do wglądu w prywatne dokumenty cesarza. W 999 jego najstarsza córka (Shōshi, 12 lat) została małżonką cesarza jako pierwsza z pięciu córek, które kolejno weszły do rodziny cesarskiej; 3 z nich w tym samym czasie (od 1018) nosiły tytuły cesarzowych różnych rang (cesarzowa-wdowa, cesarzowa-matka, małżonka cesarska); dawało to Michinadze niezachwianą pozycję na dworze; przez krótki czas pełnił obowiązki regenta (jun-sesshō, 1016), potem został premierem (dajō-daijin); obu funkcji zrzekł się na rzecz syna, a sam nadal rządził po dyktatorsku wykorzystując swoje stosunki w Najwyższej Radzie Stanu oraz lokując swoje liczne potomstwo na kluczowych stanowiskach w administracji centralnej i na dworze; doprowadził swoją linię rodową do szczytu bogactwa i potęgi politycznej. W 1019 przyjął święcenia buddyjskie, przybrał imię Gyōkan (zmienione następnie na Gyōkaku); w tym samym roku zaczął budowę wspaniałej świątyni Hōjōji (Kioto). Pamiętnik F., spisywany 998–1021 w języku chiń., znany z kilku zwojów oryginału oraz z odpisów, jest drogocennym źródłem historycznym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia