Fryburg Bryzgowijski
 
Encyklopedia PWN
Fryburg Bryzgowijski, Freiburg im Breisgau Wymowa,
m. w południowo-zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, u zachodniego podnóża Schwarzwaldu.
od 1995 F.B. wchodzi w skład euroregionu, do którego należy Bazylea w Szwajcarii, Miluza i Colmar we Francji. Założony 1120 na prawie kolońskim; od 1368 w posiadaniu Habsburgów; 1805 wcielony do Badenii; 1848–49 ośr. rewolucji. ważny ośrodek nauk., kult. i turyst.; uniw. (zał. 1457), wyższe szkoły: pedag., muz., adm.-ekon., instytuty nauk. (m.in. winiarski), wydawnictwa (m.in. Herder Verlag), muzea (m.in. etnogr., sztuki współcz.); przemysł drzewny, papierniczy, chem., metal., elektrotechniczny, spoż.; ośr. handlu drewnem i winem; węzeł kol.; rom.-got. katedra (XIII–XVI w.) z cennym wyposażeniem wnętrza; got. kościoły; fragmenty murów; renes. ratusz (XVI w.); barok. pałace (XVIII w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia