„Fronda.
 
Encyklopedia PWN
„Fronda. Pismo poświęcone”,
kwartalnik wyd. od 1994 (nieregularnie) w Warszawie, poświęcony tematyce społ.-kult. i politycznej;
pismo o odcieniu konserwatywnym i integrystyczno-katol., związane z radykalnym środowiskiem młodej prawicy pol.; publikuje eseje i artykuły utrzymane w stylu intelektualnej prowokacji, polemiczne przeglądy (np. Kasza i śrubokręt), kontrowersyjne ankiety i wywiady, także wiersze; poddaje krytyce tradycję oświec. i myśl lewicową, podkreśla wartości postaw i nurtów prawicowych (np.: rządy A. Pinocheta w Chile w latach 70.–80. XX w., Legion Michała Archanioła w Rumunii, Falanga w Polsce w latach 30. XX w.); w refleksjach nad współcz. kulturą wykazuje potrzebę resakralizacji jej form; w licznych artykułach prezentuje różne wyznania wiary i nurty w łonie chrześcijaństwa, m.in. stosunek prawosławia do katolicyzmu; redaktorzy: G. Górny, R. Smoczyński, S. Szostakiewicz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia