Freinet Celestyn
 
Encyklopedia PWN
Freinet
[frenẹ]
Celestyn Wymowa, ur. 15 X 1896, Gars, zm. 6 X 1966, Vence,
pedagog francuski;
inicjator ruchu tzw. szkoły nowoczesnej we Francji; od 1920 kierował wiejską szkołą eksperymentalną w Bar-sur-Loup, następnie w St. Paul i Vence; oprac. własną metodę nauczania początkowego, eliminującą podręczniki szkolne i tradycyjny typ zajęć lekcyjnych, opartą na swobodnej ekspresji i twórczym działaniu dziecka; za podstawę swojej metody przyjął, nawiązującą do naturalistycznych koncepcji wychowania, zasadę „doświadczenia poszukującego”, która postuluje dostarczanie dziecku możliwości uczenia się i rozwoju poprzez własne, pozytywne i negatywne, doświadczenia; L’École moderne française (1943), Les méthodes naturelles dans la pédagogie moderne (1956), Les dits de Mathieu (1959); pol. wybór O szkołę ludową (1976). System Freineta znalazł wielu zwolenników nie tylko we Francji; zainicjowany przez niego ruch na rzecz szkoły nowoczesnej skupia nauczycieli z przeszło 40 krajów, zrzeszonych w powstałej 1957 Międzynar. Federacji Ruchów Szkoły Nowoczesnej; w Polsce jego inicjatorką była H. Semenowicz; od końca lat 60. działał Zespół, ob. Pol. Stow. Animatorów Pedagogiki C. Freineta.
Bibliografia
H. SEMENOWICZ Nowoczesna szkoła francuska technik Freineta, Warszawa 1966;
tejże Freinet w Polsce, Warszawa 1980.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia