ferma
 
Encyklopedia PWN
ferma
[fr.],
farma,
w krajach rozwiniętych ekonomicznie gospodarstwo rolne o cechach przedsiębiorstwa prowadzonego na zasadach handlowych;
opiera się głównie na pracy własnej farmera; nastawiona na wysoką towarowość i specjalizację produkcji; ferma zwierzęca, osobna lub wyodrębniona z gospodarstwa wiejskiego jednostka gospodarcza z zespołem pomieszczeń i urządzeń do chowu lub hodowli zwierząt; w fermach zwierzęcych zarodowych uszlachetnia się istniejące rasy, odmiany lub tworzy nowe; w fermach zwierzęcych reprodukcyjnych uzyskane z ferm zarodowych zwierzęta hoduje się głównie dla drobnych gospodarstw; w fermach zwierzęcych towarowych, które są nastawione na produkcję surowców oraz artykułów przemysłowych i spożywczych, wytwarza się jeden produkt (np. bekony, brojlery, skóry futerkowe) lub kilka (np. mleko i mięso lub skóry kożuchowe, mleko i mięso).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia