Felczak Wacław
 
Encyklopedia PWN
Felczak Wacław, ur. 29 V 1916, Golbice k. Łęczycy, zm. 23 X 1993, Warszawa,
brat Zygmunta, historyk;
podczas II wojny światowej organizator i szef tatrzańskiej służby kurierskiej oraz budapeszteńskiej bazy łączności władz pol. państwa podziemnego z rządem RP na uchodźstwie; 1948–56 więziony (skazany na karę śmierci); od 1958 pracownik nauk., od 1993 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; badacz dziejów południowo-wschodniej Europy, zwłaszcza Węgier; propagator kultury węg. w Polsce; gł. prace: Historia Węgier (1966, wyd. 2 1983), Historia narodów Jugosławii (1970), Polska–Węgry. Tysiąc lat przyjaźni (1979).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia