Essen
 
Encyklopedia PWN
Essen Wymowa,
m. w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w centrum Zagłębia Ruhry, nad rz. Ruhra i Kanałem Ren–Herne.
W wyniku przekształceń gosp. w E. nastąpił znaczny spadek liczby mieszkańców, z 760 tys. (1961) do 579 tys. mieszk. (2008). Powstało w XIII w.(?) z osady przy klasztorze (zał. ok. 850). Podczas II wojny światowej zniszczone w ok. 50%; gł. ośrodek przem. i handl. Zagłębia Ruhry; rozwinięte gł. hutnictwo żelaza, przemysł metal. (konstrukcje), maszyn. (obrabiarki, maszyny roln.), środków transportu (lokomotywy, samochody ciężarowe), zbrojeniowy, koksochem., elektrotechniczny (zakłady AEG); siedziba wielu firm (m.in. koncernu Kruppa), instytucji gosp., handl., finansowych; miejsce targów i międzynar. kongresów; dawniej ośr. wydobycia węgla kam. oraz rud żelaza — krajobraz przem. E. został wpisany na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO; ważny węzeł kol. i drogowy; szkoły wyższe, inst. nauk.-badawcze; muzea, m.in. Folkwang Museum; Grugapark z ogrodem bot. i dużymi obszarami rekreacyjnymi; rom. katedra (IX w.) ze skarbcem mieszczącym słynne dzieła sztuki złotniczej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia