Edwards Jonathan
 
Encyklopedia PWN
Edwards
[ẹduərdz]
Jonathan, ur. 5 X 1703, East Windsor (stan Connecticut), zm. 22 III 1758, Princeton (stan New Jersey),
amer. filozof, misjonarz i teolog protestancki;
rektor New Jersey College (ob. Princeton University); twórca systemu teol.-filoz. opartego na koncepcjach Th. Hobbesa, G. Berkeleya i J. Kalwina; działalność kaznodziejska Edwardsa spowodowała tzw. wielkie przebudzenie rel. w Stanach Zjedn. (1734–41) i wywarła silny wpływ na amer. intelektualistów XIX–XX w.; w traktacie Freedom of the Will (1754) dowodził, że wolność woli jest iluzją, w Images or Shadows of Divine Things (1748) zawarł koncepcje teol. zbliżone do panteizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia