dysjunkcja
 
Encyklopedia PWN
dysjunkcja
[łac. disiunctio ‘rozdzielenie’, ‘niezgodność’],
log. zdanie złożone z 2 zdań za pomocą spójnika „albo”, rozumianego jako „zachodzi co najwyżej jedno z dwojga”;
gdy spójnik „albo” jest rozumiany jako „zachodzi dokładnie jedno z dwojga”, mamy do czynienia z alternatywą wyłączającą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia