Diehl Charles
 
Encyklopedia PWN
Diehl
[dil]
Charles, ur. 4 VII 1859, Strasburg, zm. 4 XI 1944, Paryż,
bizantynolog francuski;
od 1899 do 1934 (stracił wzrok) profesor Sorbony, gdzie kierował katedrą historii i cywilizacji bizant.; od 1910 czł. Académie des Inscriptions et Belles-Letters; twórca fr. szkoły bizantynologicznej; zapoczątkował we Francji systematyczne badania nad historią bizant. miast, ustroju, kultury materialnej, sztuki, architektury i archeologii; najważniejsze prace: Études sur l’administration byzantine dans l’excarchat de Ravenne (568–751) (1886), L’Afrique byzantine (1896), Justynien et civilisation byzantin au VIe siècle (1901), Manuel d’art byzantine (t. 1–2 1925–26); współautor syntezy dziejów Bizancjum w Historie du Moyen Âge — t. 3: Le monde orientale de 395 à 1081, t. 9: L’Europe orientale de 1081 à 1453 (1944–45); wielką popularnością cieszą się jego prace popularnonauk., zwłaszcza Figures byzantines (2 serie, 1906, 1908).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia