Detroit
 
Encyklopedia PWN
Detroit
[dıtrọıt] Wymowa,
m. w USA, w południowo-wschodniej części stanu Michigan, przy granicy z Kanadą, nad rz. Detroit łączącą jez. Saint Claire i Erie.
zespół miejski, w skład którego wchodzą m.in. m.: Warren, Livonia, Dearborn, St. Clair Shores, Pontiac, Royal Oak ok. 4,4 mln mieszk.; region metropolitalny Detroit–Ann Arbor–Flint 5,9 mln mieszk. (2008). Duże skupisko Polonii (ok. 250 tys. Polaków). Założone 1701 jako fort i fr. faktoria handl. Fort-Pontchartrain-du-Détroit; od 1760 w posiadaniu bryt.; 1783 formalnie przekazane USA; 1824 prawa miejskie; 1837–47 stol. stanu; po 1830 gwałtowny rozwój przemysłu stoczn. (otwarcie żeglugi parowej na Wielkich Jeziorach); napływ imigrantów z Europy; ważny ośrodek abolicjonizmu; od końca XIX w. rozwój przemysłu samochodowego (1903 zał. Ford Motor Company, 1925 Chrysler Corporation); dalszy napływ imigrantów (m.in. z Polski); w latach 60. zamieszki rasowe (Detroit zamieszkuje ponad połowa czarnej ludności stanu Michigan), w rezultacie których centrum Detroit uległo znacznemu zniszczeniu i nastąpił exodus białych mieszkańców na przedmieścia. Detroit jest największym w świecie ośr. przemysłu samochodowego (zakłady koncernów: Ford, General Motors, Chrysler); także wielki ośr. przemysłu stoczn., taboru kol., elektrotechniczny, chem. (w tym farm.), elektronicznego, zbrojeniowego oraz hutnictwa żelaza. Jeden z gł. portów Wielkich Jezior; wielki węzeł komunik. (m.in. 2 porty lotn.); podwodny tunel kol. i drogowy oraz most drogowy łączą Detroit z kanad. m. Windsor; prom do m. Cleveland. ważny ośrodek nauk.; wiele wyższych szkół (w tym 2 uniw., politechnika); Detroit Institute of Arts (bogate zbiory rzemiosła artyst.) i in. muzea. Centralną część miasta zajmuje park Grand Circus (pow. ok. 2,5 ha), od którego rozchodzą się promieniście ulice; gł. urzędy miejskie oraz obiekty kult. mieszczą się w śródmieściu, nad rzeką Detroit; na wyspie Belle Isle (na rzece Detroit) wielkie parki, obiekty sport., ogród zool.; budowle biurowe i użyteczności publicznej wzniesione przez wybitnych współcz. architektów (m.in. L. Kahn, L. Mies van der Rohe).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia