Czapłygin Siergiej A.
 
Encyklopedia PWN
Czapłygin Siergiej A., ur. 5 IV 1869, Ranienburg (ob. Czapłygin), zm. 8 X 1942, Nowosybirsk,
uczony ros., specjalista w zakresie mechaniki teoret. i mechaniki płynów;
profesor uniwersytetu w Moskwie; od 1924 czł. Akad. Nauk ZSRR; prace z matematyki (z zakresu równań różniczkowych), mechaniki teoret. i mechaniki płynów; współtwórca podstaw aerodynamiki dużych prędkości (dynamiki gazów); zajmował się teorią profili lotn.; podał teorię opływu, stanowiącą podstawę budowy maszyn hydraulicznych, np. turbin.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia